Home Kleding brengen Kleding nodig Uitgiftedata Info hulpgevers Sponsoren Weblinks Archief Contact Privacy

De Kledingbank Nieuwleusen is een initiatief van de inter-kerkelijke Sociaal Diaconale Werkgroep (SDW).
Deze wil iets betekenen voor de kwetsbare groep van mensen die moeten leven op de rand van het bestaans-minimum.

  WELKOM BIJ DE KLEDINGBANK NIEUWLEUSEN 

Kledingbank Nieuwleusen, Grote Markt 44, 7711 CZ  Nieuwleusen


_
  
U kunt de Kledingbank Nieuwleusen steunen door
  een
gift over te maken op onze bankrekening:
  IBAN: NL38 RABO 0154 1586 58

_Of doneer via PayPal.
  Klik hiervoor op deze knop:

  NB:
  De Kledingbank Nieuwleusen heeft de officiële
  ANBI-status verkregen waardoor u deze giften bij uw
  belastingaangifte als aftrekpost mag opvoeren!

In verband met de verscherpte maatregelen die de overheid neemt om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,

zullen er tot nader bericht geen uitgiften plaatsvinden.