Over ons

STICHTING KLEDINGBANK NIEUWLEUSEN

Doelstelling:

De Stichting Kledingbank Nieuwleusen heeft als doel financieel minder draagkrachtigen kleding te verstrekken. Dit kan gebruikte kleding zijn, maar ook nieuwe kleding, verworven uit restpartijen van kledingbedrijven. Met behulp van vrijwilligers willen we gebruikte kleding en restpartijen inzamelen, sorteren en gratis verstrekken aan de doelgroep.

Doelgroep:

De Kledingbank Nieuwleusen wil gratis kleding en schoeisel verstrekken aan mensen die rond moeten komen met een klein budget en geen of onvoldoende kleding kunnen betalen. Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan duurzaam gebruik van kleding.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter / Secretaris: Femmy Stolte- Mulder
Penningmeester:          Tijmen Visscher
Bestuurslid:                   Henny van de Veen

Contactgegevens bestuur:

F. Stolte-Mulder (secretaris)
Den Hulst 93A
7711 GM Nieuwleusen.
Telefoon: 06-44678791

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Voor verdere informatie zie de volgende links:

Beleidsplan

Oprichtingsakte